CSS


IT - STUDENTS

CSS (Cascading Style Sheets) është një stil i përdorur për të përshkruar semantiken e prezantimit të shkruar në një gjuhë markup. Aplikimi i saj më i zakonshëm është tek faqet ueb të shkruara në HTML, XHTML, por kjo gjithashtu mund të përdoret për dokumente XML.

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body
{
background-color:#d0e4fe;
}
h1
{
color:orange;
text-align:center;
}
p
{
font-family:”Times New Roman”;
font-size:20px;
}
</style>
</head><body> 

<h1>CSS shembull!</h1>
<p>Ky eshte nje paragraf</p>

</body>
</html>

CSS
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p
{
color:red;
text-align:center;
}
</style>
</head><body>
<p>Pershendetje</p>
<p>Ky paragraf eshte i krijuar me CSS.</p>
</body>
</html>
Untitled
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
#para1
{
text-align:center;
color:red;
}
</style>
</head>

<body>
<p id=”para1″>Pershendetje!</p>
<p>Ky paragraf nuk është prekur nga stili.</p>
</body>
</html>

Untitled

 

 

 

 

 

Marre nga krokodilidotcom

View original post